Cele Koła

Celem naszego koła jest organizowanie podróży i imprez krajoznawczych oraz kulturoznawczych w celach poznawczych, wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej jak i fizycznej wraz z osobami pełnosprawnymi,   które   będą   przynosić  regenerację  sił psychicznych
i fizycznych jak również będą integrować oraz dostarczać wielu wrażeń, emocji i satysfakcji z pozna­wania nowych miejsc, ludzi czy pokonywania własnych słabości.

 

 Swój cel będzie realizować poprzez:

  • Organizowanie wycieczek, obozów, rajdów o różnym stopniu trudności, sposobie wypoczynku i noclegowania,
  • Organizowanie imprez propagujących turytykę osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcia turystyki osób niepełnosprawnych,
  • Konsolidowanie osób z różnych środowisk ich rodzin, opiekunów i przyjaciół w kraju i za granicą.

 

 

 

Szczyt za szczytem, zaszczyt za zaszczytem
Szczyt za szczytem, zaszczyt za zaszczytem