Składka

Wysokość składek członkowskich

  Składka roczna Wpisowe
(w tym opłata za
legitymację)
normalna 40 zł wpisowe 10 zł
ulgowa (1)
20 zł wpisowe 6 zł (uczniowie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych: 5 zł)
ulgowa za okres od 1 września do 31 grudnia (1) 10 zł wpisowe 6 zł
Inne opłaty:
Wydanie duplikatu utraconej legitymacji 5 zł + składka członkowska za aktualny rok

 

(1) Uprawnieni do opłacenia składki członkowskiej ulgowej:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia, niepracująca
  • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  • bezrobotni

Osoby zwolnione z płacenia skłądek członkowskich:

  • członkowie honorowi PTTK
  • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia)
  • dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia)
  • uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia)

Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
pttk_deklaracja_czlonka.pdf
Adobe Acrobat Document 158.0 KB
WZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ
pttk_deklaracja_czlonka_wzor.jpg
JPG Image 416.8 KB